МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО
БЛАГОЕВГРАД

Училищна лаборатория за иновации

В периода 23-26 април 2024 г., в Природо-математическа гимназия „Яне Сандански“ в Гоце Делчев се проведе една от петте училищни лаборатории за иновации в страната от Националната програма „Иновации в действие“. Лабораторията е в тематичното направление „Проектно-базирано обучение и интегрирано знание“. В събитието се включиха още 10 иновативни училища – НУ „Д. Благоев“ в Стара Загора, Първо ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ в Гоце Делчев, НПГГСД „Сава Младенов“ в Тетевен, Първо ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ в Монтана, ОУ „Св. Иван Рилски“ в Перник, ЕГ „Иван Вазов“ в Пловдив, ПМГ „Иван Вазов“ в Димитровград, СУ „Методий Драгинов“ в с. Драгиново, 81. СУ „Виктор Юго“ в София, и ППМГ „Акад. Проф. д-р Асен Златаров“ в Ботевград.

На откриването на лабораторията присъстваха началникът на кабинета на министъра Наталия Михалевска, експерти от Министерството на образованието и науката и Регионално управление на образованието – Благоевград, представители на местната власт и на училищното настоятелство,  Общественият съвет към гимназията.

По време на  лабораторията се представиха добри практики, свързани с интердисциплинарността, с учене чрез проекти, с мястото на изкуствения интелект в проектно базираното обучение, с привличане на родителите като партньори, с използване на игровия метод при изработването на ученически проекти. В работилници ученици и учители демонстрираха практическо прилагане на разнообразни подходи за обучение и преподаване, които отговарят на съвременните предизвикателства в образованието и технологичната революция.

Бяха представени нови идеи чрез съвместно сътрудничество между образователни институции, експерти от академичните среди и висши училища. Всички 11 училища, които участват в лабораторията, ще изготвят общ краен продукт – интернет портал, в който ще се публикуват полезни методически материали.

 

Ръководство

Началник:
Ивайло Златанов
Началник отдел АПФСИО: Красимира Тодорова
Началник отдел ОМДК:
Методи Попов

Местоположение

ул. "Тракия" № 2
гр. Благоевград
п.к 2700
България
Google Карта


За контакти

mail@ruo-blg.bg
073/885273
073/885268
Контакти служители
Работно Време:
от 9.00 до 17.30 часа.

Връзки

Back to top