МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО
БЛАГОЕВГРАД

Открит урок по математика в ІІІ „б“ клас в ОУ “Никола Парапунов”, Разлог

    На 30.11.2023 г., в Основно училище „Никола Парапунов“ – гр. Разлог, се проведе открит урок по математика в ІІІ „б“ клас, с учител – г-н  Илия Пукнев, на тема „Видове триъгълници според ъглите“. Споделянето на практиката е съгласно годишния план на Регионално управление на образованието – Благоевград и е организирана с цел оказване на методическа подкрепа за преодоляване на показаните ниски резултати на Националното външно оценяване в 4. клас при овладяването на геометрични знания и умения. На открития урок присъстваха учители в начален етап на основното образование от училищата в община Разлог, г-жа Джупанова – заместник-директор по учебната дейност в ОУ „Никола Парапунов“.

    Учителят показа педагогическо майсторство при провеждането на урока и демонстрира начини за формиране на трайни знания и умения при овладяването на геометрични компетентности. Използва набор от авторски задачи за фронтална, индивидуална и групова работа, практически задачи за актуализиране на знания и умения, за приложение на усвоени знания, за креативност и формиране на компетентности. Реализира междупредметни връзки с предметите български език и литература, музика, технологии и предприемачество, изобразително изкуство, компютърно моделиране, религия. Демонстрира работещ модел и формирана методика за анализ и решаване на геометрична текстова задача със стъпки: прочит, разбор на данните от задачата, осигуряване на зрителни опори чрез маркиране с различни цветове на ключови отношения, „търсим“, план за решение, решение.

    Под негово ръководство учениците показаха, че разпознават изучените геометрични фигури линия, лъч, ъгъл, кръг, разпознават и моделират чрез прегъване на цветен лист правоъгълник, квадрат, триъгълник. Изброяват основните характеристики на цитираните фигури, видовете триъгълници според страните им, видовете ъгли. На базата на познатото формират представи за видовете триъгълници според ъглите: правоъгълен, тъпоъгълен и остроъгълен. Изпълняват успешно поставени задачи за самостоятелна работа и в екип. Изразяват мисли, впечатления и позиции по зададена екипна задача, свързана с изучаваното учебно съдържание, като отговарят на въпроси: „За какво можем на използваме знанията за …“ – правоъгълник, квадрат, правоъгълен триъгълник, тъпоъгълен триъгълник, остроъгълен триъгълник. „Какво можем да построим?“, „Да направим?“, „Да изобретим?“.      

     Демонстрираният урок, изграден на богата нагледно-практическа основа, интерактивни методи и похвати формира умения за учене, чрез които се постига трайно овладяване на геометрични знания и умения. Показа начините за прилагането на компетентностния подход и формиране на съвременните ключови компетентности чрез практическа насоченост на обучението и интегралност в преподаването, за ангажиране на учениците с разнообразие от дейности и задачи, и превръщането им в активни участници в урока.

Открит урок математика ОУ Разлог

Ръководство

Началник:
Ивайло Златанов
Началник отдел АПФСИО: Красимира Тодорова
Началник отдел ОМДК:
Методи Попов

Местоположение

ул. "Тракия" № 2
гр. Благоевград
п.к 2700
България
Google Карта


За контакти

mail@ruo-blg.bg
073/885273
073/885268
Контакти служители
Работно Време:
от 9.00 до 17.30 часа.

Връзки

Back to top