МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО
БЛАГОЕВГРАД

Открит урок по български език и литература в ІІІ “а“ клас в СУ “Св. Св. Кирил и Методий”, Симитли

        На 07.12.2023 година в СУ „Св. св. Кирил и Методий“ – гр. Симитли, се проведе открит урок по български език и литература в ІІІ “а“ клас от г-жа Гергана Василева – старши учител в начален етап на основното образование на тема: „Кои части на речта вече познавам?“.

           Основната образователна цел на урока за затвърдяване на знанията за изучените части на речта, беше умело реализирана чрез използвани методи, форми, средства и техники на работа, сред които доминираше игровият подход. Редуването на работа в учебната тетрадка с обичани от учениците игри и рубрики, като: „Имаш поща“, „Минута е много“ и „Живи изречения“ мотивираше непрекъснато учениците, а г-жа Василева не пропускаше да им припомня, че и днешният урок е от значение при определяне на новия „Ученик на седмицата“.

         С емоционален снимков материал учителят припомни на учениците вълнуващи моменти от работата им в часовете по изобразително изкуство и изпълнението на предварителното екипно задание да изработят къщичка за съответна част на речта, с цел да се актуализират усвоените знания. Г-жа Василева успя да превърне наглед скучните упражнения в учебната тетрадка в интересни и забавни дейности, изпълнявани както индивидуално, така и групово или в екип.

Открит урок БЕЛ СУ Симитли

Ръководство

Началник:
Ивайло Златанов
Началник отдел АПФСИО: Красимира Тодорова
Началник отдел ОМДК:
Методи Попов

Местоположение

ул. "Тракия" № 2
гр. Благоевград
п.к 2700
България
Google Карта


За контакти

mail@ruo-blg.bg
073/885273
073/885268
Контакти служители
Работно Време:
от 9.00 до 17.30 часа.

Връзки

Back to top