МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО
БЛАГОЕВГРАД

Интердисциплинарен урок по география и икономика и информационни технологии на тема „Пирин – късче от рая“

На 25.01.2024 г. в Посетителския информационен център, гр. Банско към Дирекция „Национален парк Пирин“, се проведе изнесен интердисциплинарен урок по география и икономика и информационни технологии на тема „Пирин – късче от рая“, от г-жа Вили Бельова – старши учител по география и икономика и г-н Димитър Марков – учител по информатика и ИТ, преподаващи в СУ “Братя Петър и Иван Каназиреви”, гр. Разлог.

Под умелото ръководство на г-жа Бельова и г-н Марков в условията, които предоставя посетителският информационен център към Дирекция „Национален парк Пирин“, гр. Банско, учениците от Xв клас с профил „Природни науки“ затвърдиха знанията си за географското положение и границите на  природногеографска подобласт Пирин и долината на р. Места,  геоложкия строеж, формите на релефа, полезните изкопаеми, климат, води, почви и животински свят.

Използвайки възможностите, които дават дигиталните технологии, учениците определиха географски обекти по зададени GPS  координати, изготвиха сравнителен анализ на климата на Разлог, Банско и Гоце Делчев. Изтъкнаха се ползите от използването на технологиите при изработването на туристически маршрути, приложение на GPS  в спасителните служби и горското стопанство. Посочиха се вредите от използване на технологиите – прекомерното използване на електроенергия, замърсяване на почвите, водите, промени в климата.

Инж. Николина Ангелинина – старши експерт към Дирекция „Национален парк Пирин“, запозна  учениците с богатия растителен и животински свят в Пирин чрез постоянната експозиция в Посетителския център.

Ресурсите използвани за целите на урока са компютърна презентация, 3D  модел на Пирин планина, използван от Mozabook, платформата Kahoot, Google maps и др. На урока присъстваха г-жа Росица Тумбева – директор на училището, Соня Крънчева – заместник-директор по учебната дейност, учители по география и икономика и информационни технологии от община Разлог.

 

 

 

Ръководство

Началник:
Ивайло Златанов
Началник отдел АПФСИО: Красимира Тодорова
Началник отдел ОМДК:
Методи Попов

Местоположение

ул. "Тракия" № 2
гр. Благоевград
п.к 2700
България
Google Карта


За контакти

mail@ruo-blg.bg
073/885273
073/885268
Контакти служители
Работно Време:
от 9.00 до 17.30 часа.

Връзки

Back to top