МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО
БЛАГОЕВГРАД

Достъп до информация

Актуализиран списък на категориите информация, подлежащи на публикуване в интернет през 2024 г. от РУО – Благоевград

Актуализиран списък на категориите информация, подлежащи на публикуване в интернет през 2023 г. от РУО – Благоевград

 

Актуализиран списък на категориите информация, подлежащи на публикуване в интернет през 2022 г. от РУО – Благоевград

 

Актуализиран списък на категориите информация, подлежащи на публикуване в интернет през 2021 г. от РУО – Благоевград

Актуализиран списък на категориите информация, подлежащи на публикуване в интернет през 2020 г. от РУО – Благоевград

Актуализиран списък на категориите информация, подлежащи на публикуване в интернет през 2019 г. от РУО – Благоевград

Списък на категориите информация, подлежаща на публикуване в интернет за сферата на дейност на Регионалното управление на образованието – Благоевград

Информационни масиви и ресурси, използвани от РУО – Благоевград

Списък от ресурси в Учрежденски архив на РУО- Благоевград – Осигурители без правоприемник, прекратили дейност, чиито разплащателни ведомости се съхраняват в Общината, и въз основа на които се издават удостоверения за осигурителен доход и осигурителен стаж (УП-2 и УП-3)

Информационни масиви, използвани от РУО- Благоевград, съгласно приложенията към Инструкцията за определяне на лицата, мерките и средствата за защита на личните данни в информационната система за Списък образците, Екипа за комплексно педагогическо оценяване, на комисията за легализация на документи, издадени от училища на чужди държави, видео наблюдение, личните данни по проекти и административното обслужване в РУО- Благоевград

7-Zip Logo 7z Компютърни икони, Wincdemu, 7z, 7zip png thumbnailЗаповеди, вътрешни правила и процедура за предоставяне на достъп до обществена информация

ПРОТОКОЛ за приемане на устно заявление за достъп до обществена информация

ЗАЯВЛЕНИЕ за достъп до обществена информация

ПРОТОКОЛ за предоставяне на достъп до обществена информация / за предоставяне на информация за повторно използване

ИСКАНЕ за предоставяне на информация от обществения сектор за повторно използване

В РУО има определена зала за преглед и предоставяне на информацията по ЗДОИ. Заявленията за достъп до обществена информация се приемат: 

 в деловодството на РУО  –  Благоевград, всеки работен ден от 9, 00 до 17, 30 часа, тел. 073/ 88 52-73 и 073/ 88 52 – 70

– по електронна поща на адрес: mail@ruo-blg.bg;

– по факс 073/ 8852-68

– чрез писмо на адрес: п. к 2700, гр. Благоевград, ул. „Тракия” № 2

Лице за контакт: Мария Стоянова – главен юрисконсулт, тел.: 073 88 52 70; e-mail: consult@ruo-blg.bg


Заповед за определяне на лица, изпълняващи функцията администратор “модератор” – тук

ВРЪЗКА КЪМ АДМИНИСТРАТИВЕН РЕГИСТЪР  – ТУК

Годишен отчет за постъпилите заявления за достъп до обществена информация и за повторно използване на информация от обществения сектор в Регионално управление на образованието – Благоевград, за 2023 година.

Годишен отчет за постъпилите заявления за достъп до обществена информация и за повторно използване на информация от обществения сектор в Регионално управление на образованието – Благоевград, за 2022 година.

Годишен отчет за постъпилите заявления за достъп до обществена информация и за повторно използване на информация от обществения сектор в Регионално управление на образованието – Благоевград, за 2021 година.

Годишен отчет за постъпилите заявления за достъп до обществена информация в РУО – Благоевград за 2020.

Годишен отчет за постъпилите заявления за достъп до обществена информация в РУО – Благоевград за 2019г.

Годишен отчет за постъпилите заявления и направените откази за достъп да обществена информация – 2018

Годишен отчет за постъпилите заявления и направените откази за достъп да обществена информация – 2017

Годишен отчет за постъпилите заявления и направените откази за достъп да обществена информация – 2016

 

ПРЕДОСТАВЕНА ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ

Отчет

Решение

Ръководство

Началник:
Ивайло Златанов
Началник отдел АПФСИО: Красимира Тодорова
Началник отдел ОМДК:
Методи Попов

Местоположение

ул. "Тракия" № 2
гр. Благоевград
п.к 2700
България
Google Карта


За контакти

mail@ruo-blg.bg
073/885273
073/885268
Контакти служители
Работно Време:
от 9.00 до 17.30 часа.

Връзки

Back to top