МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО
БЛАГОЕВГРАД

Закон за предучилищно и училищно образование    Наредба за приобщаващо образование   Механизъм за противодействие на училищния тормоз между децата и учениците в училище   Документи за ресурсно подпомагане – тук  Документи за осигуряване на обща подкрепа – тук ——————————————————————————————————————– Насочване на ученици с хронични заболявания и СОП  след 7. клас  Информация относно насочване и прием…

Още

Ръководство

Началник:
Ивайло Златанов
Началник отдел АПФСИО: Красимира Тодорова
Началник отдел ОМДК:
Методи Попов

Местоположение

ул. "Тракия" № 2
гр. Благоевград
п.к 2700
България
Google Карта


За контакти

mail@ruo-blg.bg
073/885273
073/885268
Контакти служители
Работно Време:
от 9.00 до 17.30 часа.

Връзки

Back to top