МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО
БЛАГОЕВГРАД

Обява за свободни работни места в БСУ Христо Ботев – гр. Братислава

Заповед № РД09-1353/30.06.2021 г. за обявяване на свободно място за длъжността „учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап (български език и литература)“ в БСУ Христо Ботев – гр. Братислава Заповед № РД09-1353/30.06.2021 г. за обявяване на свободно място за длъжността „учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап (биология и здравно образование и химия и опазване…

Още

Oбучение за външни инспектори

В изпълнение на чл. 15, ал. 2 от Правилника за устройството и функциите на Националния инспекторат по образованието, ОБЯВЯВАМ обучение за външни инспектори за целите на инспектирането за 2021 г. Заявления за участие в обучението ще се приемат от 17 май до 21 юни 2021 г. в офиса на НИО от 9.30 до 17.00 ч.…

Още

Провеждане на Глобална инициатива „Световна седмица на парите“ – 22-28 март 2021 г.

Световната седмица на парите е ежегодна глобална кампания за повишаване на информираността относно важнността на финансовата грамотност за младите хора от ранна възраст. Национални инициативи Писмо…

Още

Областен ученически конкурс на тема: „Ние, COVID-19 и Природата“

Регионално управление на образованието – Благоевград обявява Областен ученически конкурс на тема: „Ние, COVID-19 и Природата“. Конкурсът е насочен към ученици от всички училища в област Благоевград. Тематиката е свързана с повишаване на мотивацията на учениците чрез прилагане на компетентностния подход. Регламент на конкурса – тук Краен срок за изпращане 09.05.2021 г. на адрес: 2700…

Още

Обява за свободно място за длъжността „учител, общообразователен учебен предмет (български език и литература)“ в БСУ Христо Ботев – гр. Братислава

Заповед № РД09-2127/28.08.2020 г. за обявяване на свободно място за длъжността „учител, общообразователен учебен предмет (български език и литература)“ в БСУ Христо Ботев – гр. Братислава за учебната 2020/2021 година…

Още

Свободно място за длъжността „директор“ на БСУ „Хр. Ботев“ – Братислава, Словакия

Заповед на министъра на образованието и науката за обявяване на свободно място за длъжността „директор“ на БСУ „Хр. Ботев“ – Братислава, Словакия ДЕКЛАРАЦИЯ за удостоверяване на обстоятелствата, съгласно обявлението за конкурс СПИСЪК на нормативните актове, които кандидатите за длъжността „директор“ на държавните и общинските училища, държавните неспециализирани училища, държавните и общинските центрове за специална образователна подкрепа…

Още

Свободно място за длъжността „главен счетоводител“ в БСУ „Христо Ботев“ – Братислава, Словакия.

Заповед на министъра на образованието и науката за ново обявяване на свободно място за длъжността „главен счетоводител“ в БСУ „Хр. Ботев“ в Братислава. Срокът за подаване на документи е 12 февруари 2020 г.…

Още

Ръководство

Началник:
Ивайло Златанов
Началник отдел АПФСИО: Красимира Тодорова
Началник отдел ОМДК:
Методи Попов

Местоположение

ул. "Тракия" № 2
гр. Благоевград
п.к 2700
България
Google Карта


За контакти

mail@ruo-blg.bg
073/885273
073/885268
Контакти служители
Работно Време:
от 9.00 до 17.30 часа.

Връзки

Back to top