МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО
БЛАГОЕВГРАД

Уебинар, свързан с историята на Холокоста и антисемитизма, организиран от МОН и „Яд Вашем“ –  Мемориален  център за жертвите и героите на Холокоста на Държавата Израел, 18 – 21.10.2021 г.

                                                        ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

за изискванията за участие  в уебинар, свързан с историята на Холокоста и антисемитизма, организиран от МОН и „Яд Вашем“  Мемориален  център за жертвите и героите на Холокоста на Държавата Израел, 18 – 21.10.2021 г.

 1. Изисквания към кандидатите към момента на кандидатстване:

Основни изисквания / Документи

 • Да са правоспособни учители. / Копие на удостоверяващ документ (копие от диплома);
 • Преподаване на учебен предмет История и цивилизации към момента на кандидатстване / отразява се в автобиографията на кандидата и от директора в справката;
 • Преподаване на учебен предмет Философия към момента на кандидатстване / отразява се в автобиографията на кандидата и от директора в справката;
 • Преподаване на учебен предмет Гражданско образование към момента на кандидатстване / отразява се в автобиографията на кандидата и от директора в справката;
 • Преподаване на учебен предмет Чужд език към момента на кандидатстване / отразява се в автобиографията на кандидата и от директора в справката;
 • Преподаване към момента на кандидатстване в група за извънкласни дейности, свързани с проблематиката на курса/ отразява се в автобиографията на кандидата и от директора в справката;
 • Владеене на руски език / удостоверява се от кандидата с документ, който се прилага към справката или се попълва декларацията по образец;
 • Участие в училищни, общински, регионални, национални и международни проекти/програми по проблематиката на курса – описват се в приложение към справката и се прилага списък, включващ наименование и цели, управляваща институция, година, позиция на кандидата в проекта / програмата;
 • Да не са участвали в обучения в Яд Вашем в предходни години / попълва се декларация по образец.

Допълнителни изисквания, даващи предимство при равни други условия

 • Участие в научно-практически разработки в образователната сфера по проблематиката на курса – да се опишат в приложение към справката
 • Публикации – описват се в списък като приложения към справката
 • Участие в организирани квалификационни форми по проблематиката на курса описват се в приложение към справката
 • Участие на ученици, обучавани от кандидата, в състезания и конкурси по проблематиката на курса / Копия от протоколи или копия от грамоти / сертификати на учениците
 • Професионално-квалификационна степен / Свидетелствата се прилагат към справката
 1. Начин на провеждане на подбора:по документи
 2. Необходими документи за кандидатстване:

заявление (по образец)

– актуална професионална автобиография на български език Europass CV

– справка от директора на училището (по образец)

– копие на диплома за завършено висше образование

– копия на документите, посочени в настоящите изисквания

декларация (по образец).

 1. Място и срок за подаване на документите:

– документите се подават до 04.10.2021 г. Лично или чрез пощенски оператор на адрес София, бул. „Княз Дондуков“ № 2 А – деловодство (на вниманието на Радостина Новакова – ръководител на национална програма „Квалификация“)  или в сканиран вид на ел. адрес priemna@mon.bg

 

Ръководство

Началник:
Ивайло Златанов
Началник отдел АПФСИО: Красимира Тодорова
Началник отдел ОМДК:
Методи Попов

Местоположение

ул. "Тракия" № 2
гр. Благоевград
п.к 2700
България
Google Карта


За контакти

mail@ruo-blg.bg
073/885273
073/885268
Контакти служители
Работно Време:
от 9.00 до 17.30 часа.

Връзки

Back to top