МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО
БЛАГОЕВГРАД

Състезания

Състезания 2023/2024 г.

Математическо състезание „Математика за всеки“ за учениците от IV клас

В изпълнение на Заповед № РД09-2049/28.08.2023 г.,  изменена и допълнена със Заповед № РД09-1270/16.05.2024 г.,  на министъра на образованието и науката, Приложение № 2 към същата заповед, утвърждаваща графиците за провеждане на ученическите олимпиади и на националните състезания през учебната 2023/2024 година, в съответствие с правилата утвърдени със Заповед № РД09-2784/29.10.2019 г., изм. със Заповед № РД09-474/25.02.2019 г. и допълнена със Заповед № РД09-1248/14.06.2021 г., изменена и допълнена със Заповед № РД09-3084/17.05.2022 г. на министъра на образованието и науката и Регламента за организиране и провеждане на Математическото състезание „Математика за всеки“ за ученици от IV клас през учебната 2023/2024 г., Ви уведомяваме, че Математическото състезание „Математика за всеки“ за учениците от IV клас ще се проведе на 01.06.2024 г.  от 9.00 часа. Домакини на състезанието са: ПМГ „ Акад. Сергей Корольов“, гр. Благоевград и ПМГ „ Яне Сандански“, гр. Гоце Делчев. Родителят/ настойникът/ попечителят, носещ родителска отговорност за ученика, подава заявление за участие в срок до три дни преди състезателния ден, декларация за информираност и съгласие (по образец) в ПМГ „ Акад. Сергей Корольов“, гр. Благоевград и на електронна поща: mail@pmg-blg.com;  в ПМГ „ Яне Сандански“, гр. Гоце Делчев и на  електронна поща: pmg.direktor@pmggd.bg

 

Резултатите от областен кръг на XXII Национален конкурс „Бог е любов”:

XXII НК “Бог е любов”

Резултати от Пролетното математическо състезание за учениците от IV клас, проведено на 30.03.2024 г.

 https://pmg-blg.com/images/SJ_education/Priem_5klas/2023_2024/Protokol_1_2024_%D0%9F%D0%9C%D0%A1_.pdf

Резултати на учениците, явили се на Националното математическо състезание „Европейско кенгуру“ – 21.03.2024 г.

ПГИ „Иван Илиев“, гр. Благоевград – за общините Благоевград, Симитли, Банско, Разлог, Белица и Якоруда;

https://pgiblg.com/   

НПГ “ Димитър Талев“, гр. Гоце Делчев – за общините Гоце Делчев, Гърмен, Сатовча и Хаджидимово

https://npg.bg/

ПГ “ Яне Сандански“, гр. Сандански – за общините Петрич,  Кресна,  Струмяни и Сандански

https://pgsandanski.com/%d0%bd%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%bd%d0%be-%d0%bc%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%bc%d0%b0%d1%82%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%be-%d1%81%d1%8a%d1%81%d1%82%d0%b5%d0%b7%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b5/

 

Пролетно математическо състезание за ученици от IV клас

В изпълнение на Заповед № РД09-2049/28.08.2023 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на графици за провеждане на ученическите олимпиади, на националните състезания и на националните състезания по професии през учебната 2023/2024 година (Приложение №2), изменена със Заповед № РД09-3142/13.10.2023 г. на министъра на образованието и науката, Заповед № РД09-2784/27.10.2019 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на Правила за организиране и провеждане на ученическите олимпиади и на националните състезания, изменена и допълнена със Заповед № РД09-474/25.02.2021 г. на министъра на образованието и науката, допълнена със Заповед № РД09-1248/14.06.2021 г. на министъра на образованието и науката, изменена и допълнена със Заповед № РД09-2454/23.02.2022 г. на министъра на образованието и науката, изменена и допълнена със Заповед № РД09-3084/17.05.2022 г. на министъра на образованието и науката, и Регламента за организиране и провеждане на Пролетното математическото състезание за ученици от IV клас през учебната 2023/2024 г., Ви уведомяваме, че Пролетното математическото състезание за ученици от IV клас ще се проведе на 30.03.2024 г.  от 9.00 часа. Домакини на състезанието са: ПМГ „ Акад. Сергей Корольов“, гр. Благоевград и ПМГ „ Яне Сандански“, гр. Гоце Делчев. В срок до 18.03.2024 г. могат да се подават заявления за участие в: ПМГ „ Акад. Сергей Корольов“, гр. Благоевград и на електронна поща: info-100200@edu.mon.bg;  ПМГ „ Яне Сандански“, гр. Гоце Делчев и на   електронна поща: info-102002@edu.mon.bg.

 

Национално математическо състезание „Европейско кенгуру“

В изпълнение на Заповед № РД09-2049/28.08.2023 г. на министъра на образованието и науката, Приложение № 2 към същата заповед, утвърждаваща графиците за провеждане на ученическите олимпиади и на националните състезания през учебната 2023/2024 година, в съответствие с правилата утвърдени със Заповед № РД09-2784/29.10.2019 г., изм. със Заповед № РД09-474/25.02.2019 г. и допълнена със Заповед № РД09-1248/14.06.2021 г., изменена и допълнена със Заповед № РД09-3084/17.05.2022 г. на министъра на образованието и науката, и Регламента за организиране и провеждане на Националното математическо състезание „Европейско кенгуру“  Ви уведомявам, че Националното математическо състезание „Европейско кенгуру“ ще се проведе на 21.03.2024 г. от 12.00 до 13.30 часа. Време за работа – 90 минути. Националното математическо състезание „Европейско кенгуру“ следва да се проведе във всяко училище, в което има ученици, изявили желание да се включат в състезанието чрез заявление до директора на училището, подадено по ред и в срок, определени от директора.

За участие на даден ученик в Националното състезание „Европейско кенгуру“ родителят/настойникът/попечителят, носещ родителска отговорност за този ученик, подава в срок до 05.03.2024 г. до директора на училището, в което учи ученикът, заявление за участие, включващо декларация за информирано съгласие за публикуване на:

– резултатите на ученика от състезанието и личните му данни (трите имена на ученика, училище, клас, населено място и други);

– снимки и/или видео с участия на ученика в популяризирането на състезанието.

Националното многоезично състезание по английски, испански, италиански, немски, руски и френски език за учебната 2023/2024 година, областен кръг:

 

http://www.fllschool.eu/page.php?52

Резултати на учениците, взели участие на 28.10.2023 г. в областния кръг на националното състезание за речеви и комуникативни умения на английски език

Списък с учениците, допуснати за участие в областния кръг на националното състезание за речеви и комуникативни умения на английски език:

 

 

 

СЪСТЕЗАНИЯ 2022/2023 г.

Резултати от математическото състезание „Математика за всеки“ за учениците от IV  клас – 13.05.2023 г.

https://pmg-blg.com

Резултати от НС „Лаборатория за изкуство“: https://nhg-blg.com/index.php?option=com_content&task=view&id=36&Itemid=48

В изпълнение на Заповед № РД09-4059/30.08.2022 г. на министъра на образованието и науката, Приложение № 2 към същата заповед, утвърждаваща графиците за провеждане на ученическите олимпиади и на националните състезания през учебната 2022/2023 година, в съответствие с правилата утвърдени със Заповед № РД09-2784/29.10.2019 г., изм. със Заповед № РД09-474/25.02.2019 г. и допълнена със Заповед № РД09-1248/14.06.2021 г., изменена и допълнена със Заповед № РД09-3084/17.05.2022 г. на министъра на образованието и науката и Регламента за организиране и провеждане на Математическото състезание „Математика за всеки“ за ученици от IV клас през учебната 2022/2023 г., Ви уведомяваме, че Математическото състезание „Математика за всеки“ за учениците от IV клас ще се проведе на 13.05.2023 г.  от 9.00 часа. Домакини на състезанието са: ПМГ „ Акад. Сергей Корольов“, гр. Благоевград и ПМГ „ Яне Сандански“, гр. Гоце Делчев. Родителят/ настойникът/ попечителят, носещ родителска отговорност за ученика, подава заявление за участие в срок до три дни преди състезателния ден, декларация за информираност и съгласие (по образец) в ПМГ „ Акад. Сергей Корольов“, гр. Благоевград и на електронна поща: mail@pmg-blg.com;  в ПМГ „ Яне Сандански“, гр. Гоце Делчев и на  електронна поща: pmg.direktor@pmggd.bg

 

Резултати от XXIV НАЦИОНАЛНО СЪСТЕЗАНИЕ ПО ХИМИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА 7 – 9 април 2023 г., гр. Банско

НАЦИОНАЛНО СЪСТЕЗАНИЕ ПО ХООС

Резултати от Пролетното математическо състезание за учениците от IV клас – 25.03.2023 г.

https://pmggd.bg/%d1%80%d0%b5%d0%b7%d1%83%d0%bb%d1%82%d0%b0%d1%82%d0%b8-%d0%be%d1%82-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%bb%d0%b5%d1%82%d0%bd%d0%be-%d0%bc%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%bc%d0%b0%d1%82%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%be-2/

Резултати на учениците, явили се на Националното математическо състезание „Европейско кенгуру“ – 16.03.2023 г.

Професионална гимназия по икономика – за общините Благоевград, Симитли, Банско, Разлог, Белица, Якоруда;

https://pgiblg.com/

НПГ “ Димитър Талев“, гр. Гоце Делчев – за общините Гоце Делчев, Гърмен, Сатовча и Хаджидимово

shorturl.at/hmuIS

ПГ “ Яне Сандански“, гр. Сандански – за общините Петрич,  Кресна,  Струмяни и Сандански;

https://pgsandanski.com/%d1%83%d1%87%d0%b5%d0%b1%d0%b5%d0%bd-%d0%bf%d0%bb%d0%b0%d0%bd/%d0%be%d0%bb%d0%b8%d0%bc%d0%bf%d0%b8%d0%b0%d0%b4%d0%b8/

 

В изпълнение на Заповед № РД09-4059/30.08.2022 г. на министъра на образованието и науката, Приложение № 2 към същата заповед, утвърждаваща графиците за провеждане на ученическите олимпиади и на националните състезания през учебната 2022/2023 година, в съответствие с правилата утвърдени със Заповед № РД09-2784/29.10.2019 г., изм. със Заповед № РД09-474/25.02.2019 г. и допълнена със Заповед № РД09-1248/14.06.2021 г., изменена и допълнена със Заповед № РД09-3084/17.05.2022 г. на министъра на образованието и науката, и Регламента за организиране и провеждане на Националното математическо състезание „Европейско кенгуру“ Ви уведомяваме, че Националното математическо състезание „Европейско кенгуру“ ще се проведе на 16.03.2023 г. от 12.00 до 13.30 часа. Националното математическо състезание „Европейско кенгуру“ следва да се проведе във всяко училище, в което има ученици, изявили желание да се включат в състезанието чрез заявление до директора на училището, подадено по ред и в срок, определени от директора.

За участие на даден ученик в Националното състезание „Европейско кенгуру“ родителят/настойникът/попечителят, носещ родителска отговорност за този ученик, подава до директора на училището, в което учи ученикът, заявление за участие, включващо декларация за информирано съгласие за публикуване на:

– резултатите на ученика от състезанието и личните му данни (трите имена на ученика, училище, клас, населено място и други);

– снимки и/или видео с участия на ученика в популяризирането на състезанието.

 

В изпълнение на Заповед № РД09-4059/30.08.2022 г. на министъра на образованието и науката, Приложение № 2 към същата заповед, утвърждаваща графиците за провеждане на ученическите олимпиади и на националните състезания през учебната 2022/2023 година, в съответствие с правилата утвърдени със Заповед № РД09-2784/29.10.2019 г., изм. със Заповед № РД09-474/25.02.2019 г. и допълнена със Заповед № РД09-1248/14.06.2021 г., изменена и допълнена със Заповед № РД09-3084/17.05.2022 г. на министъра на образованието и науката, и Регламента за организиране и провеждане на Пролетното математическото състезание за ученици от IV клас през учебната 2022/2023 г., Ви уведомяваме, че Пролетното математическото състезание за ученици от IV клас ще се проведе на 25.03.2023 г.  от 9.00 часа. Домакини на състезанието са: ПМГ „ Акад. Сергей Корольов“, гр. Благоевград и ПМГ „ Яне Сандански“, гр. Гоце Делчев. В срок до 14.03.2023 г. могат да се подават заявления за участие в училищата домакини –  ПМГ „ Акад. Сергей Корольов“, гр. Благоевград и на електронна поща: mail@pmg-blg.com;  ПМГ „ Яне Сандански“, гр. Гоце Делчев и на   електронна поща: pmg.direktor@pmggd.bg.

Протокол с резултатите от областния кръг на Националното състезание за речеви и комуникативни умения на английски език – 22.10.2022 г. :

ПРОТОКОЛ за класирани ученици за участие в областен кръг на Националното състезание по речеви и комуникативни умения на английски език, 28.10.2023 г.

Национално състезание за речеви и комуникативни умения на английски език за учебната 2022-2023 година

Списък с учениците, допуснати за участие в областния кръг:

ПРОТОКОЛ за класирани ученици за участие в областен кръг на Националното състезание по речеви и комуникативни умения на английски език, 22.10.2022 г.

 

Ръководство

Началник:
Ивайло Златанов
Началник отдел АПФСИО: Красимира Тодорова
Началник отдел ОМДК:
Методи Попов

Местоположение

ул. "Тракия" № 2
гр. Благоевград
п.к 2700
България
Google Карта


За контакти

mail@ruo-blg.bg
073/885273
073/885268
Контакти служители
Работно Време:
от 9.00 до 17.30 часа.

Връзки

Back to top