МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО
БЛАГОЕВГРАД

Състезания

СЪСТЕЗАНИЯ 2020/2021 г

Резултати на учениците, явили се на  Националното математическо състезание „Математика за всеки“ – 15.05.2021 г.

ПМГ „Яне Сандански“ – Гоце Делчев – тук

ПМГ „Акад. Сергей Корольо“ – Благоевград – тук

публ. на 31.05.2021

Националното математическо състезание “Европейско кенгуру” през учебната 2020/2021 година за учениците от V до XII клас ще се проведе на 29.05.2021 г. (събота) от 11.00 часа.

публ. на 25.05.2021

Резултати от Пролетното математическо състезание за учениците от IV клас –тук

публ. на 20.05.2021

Математическото състезание „Математика за всеки“ за ученици от IV клас ще се проведе на 15.05.2021 г. от 9.00 часа.

Домакини на състезанието са ПМГ „ Акад. Сергей Корольов“, гр. Благоевград и ПМГ „ Яне Сандански“, гр. Гоце Делчев

В състезанието имат право да участват всички ученици от IV клас през 2020-2021 учебна година, които се обучават в дневна, в самостоятелна, в задочна, в комбинирана, в дистанционна или в индивидуална форма на обучение в български общински, държавни и частни училища, както в училищата на територията на Република България към чуждестранните посолства.

Заявления за участие в състезанието могат да се подават в срок до 11.05.2021 г. в ПМГ „ Акад. Сергей Корольов“, гр. Благоевград и на електронна поща: mail@pmg-blg.com;  ПМГ „ Яне Сандански“, гр. Гоце Делчев и на   електронна поща: pmg.direktor@pmggd.bg

Родителят/настойникът/попечителят, носещ родителска отговорност за ученика, подава декларация за информирано съгласие за публикуване на:

  1. резултатите на ученика и личните му данни (трите имена на ученика, училище, клас, населено място);
  2. снимки и/или видео с негово участие за целите и за популяризирането на събитието.

Актуална информация за състезанието може да намерите на сайта на ПМГ „Акад. Сергей Корольов“, гр. Благоевград и ПМГ „Яне Сандански“, гр. Гоце Делчев.

Регламент за организиране и провеждане на математическото състезание „Математика за всеки“ през учебната 2020/2021 година за ученици от IV клас – тук.


В изпълнение на заповед № РД 09-2134/28.08.2020 г., изм. със заповед № РД 09-2998/30.10.2020 г., заповед № РД 09-3263/16.11.2020 г.,  заповед № РД 09-3313/18.11.2020 г., заповед № РД 09-3519/02.12.2020 г., заповед № РД 09-545/05.03.2021 г.,  заповед № РД 09-552/08.03.2021 г., заповед № РД 09-564/08.03.2021 г., заповед № РД 09-706/17.03.2021 г., заповед № РД 09-779/25.03.2021 г., заповед № РД 09-823/05.04.2021 г.  на министъра на образованието и науката за организиране и провеждане на ученическите олимпиади и на националните състезания в държавните, общинските, частните училища и в чуждестранните училища на територията на Република България през учебната 2020/2021 година, Ви уведомяваме, че Пролетното математическо състезание за ученици от IV клас ще се проведе на 08.05.2021 г. от 09.00 ч. Училища-домакини: ПМГ „ Акад. Сергей Корольов“, гр. Благоевград и ПМГ „ Яне Сандански“, гр. Гоце Делчев.

 

Резултати на учениците, явили се на Националното математическо състезание „Европейско кенгуру“ – 18.03.2021 г.

Професионална гимназия по икономика – за общините Благоевград, Симитли, Банско, Разлог, Белица, Якоруда 

НПГ “ Димитър Талев“, гр. Гоце Делчев – за общините Гоце Делчев, Гърмен, Сатовча и Хаджидимово

ПГ “ Яне Сандански“, гр. Сандански – за общините Петрич,  Кресна,  Струмяни и Сандански


Във връзка с организиране и провеждане на   Пролетните математически състезания ,  Ви информираме, че съгласно Заповед № РД09-749/19.03.2021 г.  на министъра на образованието и науката състезанията  се отлагат.


Във връзка с организиране и провеждане на  Националното математическо състезание “Европейско кенгуру” през учебната 2020/2021 година, Ви информираме, че състезанието ще се проведе на 18.03.2021 г. (четвъртък) от 12.00 до 13.30 часа за учениците от 1. до 4. клас. За учениците от 5. до 12. клас състезанието се отлага за месец април.


В изпълнение на заповед № РД 09-2134/28.08.2020 г. на министъра на образованието и науката, изменена със заповед № РД 09-2998/30.10.2020 г., изменена със заповед № РД 09-3263/16.11.2020 г., изменена със заповед № РД 09-3313/18.11.2020 г., изменена със заповед № РД 09-3519/02.12.2020 г. на министъра на образованието и науката за организиране и провеждане на ученическите олимпиади, на националните състезания и на националните състезания по професии в държавните, общинските, частните училища и в чуждестранните училища на територията на Република България през учебната 2020/2021 година, заповед № РД 09-2784/29.10.2019 г., изменена и допълнена със заповед № РД 09-474/25.02.2021 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на Правила за организиране и провеждане на ученическите олимпиади и на националните състезания в държавните, общинските, частните училища и в чуждестранните училища на територията на Република България, Ви уведомяваме, че Пролетното математическо състезание за ученици от IV клас ще се проведе на 27.03.2021 г. от 09.00 ч. Училище-координатор за състезанието е ПМГ „ Акад. Сергей Корольов“, гр. Благоевград. Училища-домакини са: ПМГ „ Акад. Сергей Корольов“, гр. Благоевград и ПМГ „ Яне Сандански“, гр. Гоце Делчев. В срок до 19.03.2021 г. родителите/настойниците/попечителите, носещи родителска отговорност за учениците, желаещи да участват в състезанието следва да подадат заявление за участие в състезанието и декларация за съгласие за публикуване на резултатите на ученика и личните му данни (трите имена на ученика, училище, клас и населено място).

Регламент на пролетно математическо състезание за ученици от IV клас

Декларация за информираност и съгласие

Заявление за участие

 


Националното математическо състезание „Европейско кенгуру“ през учебната 2020/2021 година ще се проведе на 18 март 2021 г. /четвъртък/ от 12:00 ч. до 13:30 ч.

Време за работа – 90 минути.

Състезанието „Европейско кенгуру“ включва 16 отделни теми за: I клас, II клас, III клас, IV клас, V-VI клас, VII-VIII клас, IX-X клас, XI-XII клас, III-IV клас на френски език, V-VI клас на френски език, VII-VIII клас на френски език, IX-X клас на френски език, XI-XII клас на френски език, до VI клас за ученици със СОП, VII-IX клас за ученици със СОП и X-XII клас за ученици със СОП.

В срок до 05.03.2021 г. родителят /настойникът, попечителят, носещ отговорност за ученика/подават заявление за участие в състезанието и декларация за информираност и съгласие за публикуване на резултатите на ученика и личните му данни /трите имена, училище, клас, населено място, снимки и/или видео с негово участие/ за целите и за популяризиране на събитието. Заявлението и декларацията се подават до директора на училището, в което се обучава ученикът. При липса на изрично изразено съгласие, резултатите на ученика се обявяват с идентификационен код.

Училища-координатори на Националното математическо състезание „Европейско кенгуру“:

ПГИ „Иван Илиев“-Благоевград

за общините Благоевград, Симитли, Банско, Разлог, Белица и Якоруда;

НПГ „Димитър Талев“-Гоце Делчев

за общините Гоце Делчев, Гърмен, Сатовча и Хаджидимово;

ПГ”Яне Сандански”

за общините Петрич,  Кресна,  Струмяни и Сандански

Регламент – Националното математическо състезание “Европейско кенгуру“

Заявление за участие Националното математическо състезание “Европейско кенгуру“  

Декларация за информираност и съгласие

 

Националното състезание по финансова грамотност ще се проведе на 20.02.2021 г.(събота) от 11.00 до 13.00 часа.

Регламент

Училища домакини на състезанието:

ЗПГ „Климент Тимирязев“, гр. Сандански

СУ „Св. Св. Кирил и Методий“, с. Крупник


Областният кръг на националното състезание по компютърно моделиране за учениците от IV клас ще се проведе на 20.02.2021 г.(събота) от 10.30 часа. Времетраенето на областния кръг е 100 минути.

Регламент 

Най-късно в 10:00 часа участници трябва да са заели местата си в залите за провеждане.

Училище домакин на състезанието – VII СУ „Кузман Шапкарев“– гр. Благоевград.


Списък на класираните ученици за участие в областнния кръг на Националното състезание по речеви и комуникативни умения на английски език 17.10.2020 г. /събота/ и час на явяване на съответния ученик – тук

Място на провеждане: зала 202, втори етаж в сградата на Езикова гимназия „Акад. Людмил Стоянов“, Благоевград


Резултатите от математическото състезание „Математика за всеки“ за учениците от IV клас – тук

Математическото състезание „Математика за всеки“ за ученици от IV клас ще се проведе на 28.06.2020 г. от 9.00 часа.

Домакини на състезанието са ПМГ „ Акад. Сергей Корольов“, гр. Благоевград и ПМГ „ Яне Сандански“, гр. Гоце Делчев

В състезанието имат право да участват всички ученици от IV клас през 2019-2020 учебна година, които се обучават в дневна, в самостоятелна, в задочна, в комбинирана, в дистанционна или в индивидуална форма на обучение в български общински, държавни и частни училища, както в училищата на територията на Република България към чуждестранните посолства.

Заявления за участие в състезанието могат да се подават в срок до 24.06.2020 г. в ПМГ „Акад. Сергей Корольов“, гр. Благоевград и ПМГ „Яне Сандански“, гр. Гоце Делчев или на mail@pmg-blg.com и pmg.direktor@pmggd.bg.

Родителят/настойникът/попечителят, носещ родителска отговорност за ученика, подава декларация за съгласие за публикуване на:

  1. резултатите на ученика и личните му данни (трите имена на ученика, училище, клас, населено място);
  2. снимки и/или видео с негово участие за целите и за популяризирането на събитието.

Учениците следва да заемат определените места в училището домакин до 08.30 часа, като носят със себе си документ за самоличност (ученическа книжка/карта)

Актуална информация за състезанието може да намерите на сайта на ПМГ „Акад. Сергей Корольов“, гр. Благоевград и ПМГ „Яне Сандански“, гр. Гоце Делчев.

Регламент за организиране и провеждане на математическото състезание „Математика за всеки“ през учебната 2019/2020 година за ученици от IV клас – тук.

Ръководство

Началник:
Ивайло Златанов
Началник отдел АПФСИО: Красимира Тодорова
Началник отдел ОМДК:
Методи Попов

Местоположение

ул. "Тракия" № 2
гр. Благоевград
п.к 2700
България
Google Карта


За контакти

mail@ruo-blg.bg
073/885273
073/885268
Контакти служители
Работно Време:
от 9.00 до 17.30 часа.

Връзки

Back to top