МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО
БЛАГОЕВГРАД

Първият ден на дистанционно обучение в ПМГ „Яне Сандански“

Природо-математическа гимназия „Яне Сандански“, гр. Гоце Делчев, осигури на своите ученици адекватно он-лайн обучение чрез подготвените от учителите задачи за самоподготовка, разяснения по учебния материал, консултиране в условията на обучение към днешна дата, имайки предвид епидемиологичната обстановка в страната и вероятността от продължаване на принудителната ваканция за училищата в цялата страна.

Откъде започнахме?

Всеки учител създаде виртуална класна стая с името на учебния предмет и класа, използвайки Classroom, предлаган от G Suite за образованието. В момента това са над 300 виртуални класни стаи по всеки един предмет и за всеки един клас. В тях се обучават над 700 ученици от ПМГ „Яне Сандански“. Бързата и адекватна реакция на педагогическия колектив в ПМГ се дължи на факта, че вече три години училището има активиран Google G Suite за образованието и всеки учител има свой акаунт. През тези три години бяха организирани обучения с учители от колектива, за по-бързото и лесно внедряване на новостите, които ни предоставят новите технологии.

От началото на тази учебна година всички ученици също имат акаунт към платформата. Всяко ново нещо поражда интерес у младите хора. Така бе и с внедряването, още от началото на учебната година, на Виртуалните класни стаи, където учениците дискутират, получават и решават домашните си работи и т.н. Това, което допълнихме днес, бе да включим видеокомуникацията с учениците за по-добро усвояване на новите знания, които трябва да получат.

Следваща стъпка бе да се създадат или използват създадени вече такива материали като филми, упражнения, задачи, тестове, снимки, които да се поставят във виртуалните класни стаи, за да може, когато учениците посетят определения час и прочетат указанията на учителите, да ги изпълнят.

Учителите се възползват и от разработените уроци в ucha.se, както и образователни видео клипове в платформата youtube.com, след като изгледат видеоматериалите, учениците трябва да отговарят на въпроси, които са пряко свързани със съдържанието на материала.

Учителите качват документи в Classroom, които да бъдат анализирани от всеки ученик и индивидуално да изпраща на пощата на преподавателя си.

Споделят се презентации, а след запознаването с тях се създават от учениците  есе, преразказ, план-конспект и т.н.

За да бъде още по-лесна взаимната комуникация, много често учителите използват и Hangouts Meet. По този начин те обясняват новите и непознати за учениците понятия, задават въпроси.  Гимназистите имат възможността да попитат и да получат отговор в реално време.

Разнообразният начин на преподаване е добра предпоставка за усвояване на знания дори и извън реалната класна стая.

Коментарите на учениците за случилото се днес са на 100% положителни. Всички очакват с нетърпение и утрешното дистанционно обучение.

Благодарение на новите технологии образованието ще се справи много по-лесно с настъпилите форсмажорни обстоятелства.

Ръководство

Началник:
Ивайло Златанов
Началник отдел АПФСИО: Красимира Тодорова
Началник отдел ОМДК:
Методи Попов

Местоположение

ул. "Тракия" № 2
гр. Благоевград
п.к 2700
България
Google Карта


За контакти

mail@ruo-blg.bg
073/885273
073/885268
Контакти служители
Работно Време:
от 9.00 до 17.30 часа.

Връзки

Back to top