МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО
БЛАГОЕВГРАД

Откриване на кабинет по професионална подготовка в СУ “Антон Попов”- гр. Петрич

През м. ноември, 2022 година в СУ “Антон Попов” – гр. Петрич е открит оборудван кабинет по професионална подготовка за реализирането на паралелка по професия “Оператор в производство на облекло”, специалност „Производство на облекло от текстил“. Учениците в специалността се обучават в дуална форма на обучение. Обзавеждането на кабинета е реализирано по проект BG05M2OP001-2.014-0001 „Подкрепа за дуалната система за обучение“. За втора поредна година СУ “Антон Попов” – гр. Петрич реализира държавен план-прием по професия “Оператор в производство на облекло”.

Ръководство

Началник:
Ивайло Златанов
Началник отдел АПФСИО: Красимира Тодорова
Началник отдел ОМДК:
Методи Попов

Местоположение

ул. "Тракия" № 2
гр. Благоевград
п.к 2700
България
Google Карта


За контакти

mail@ruo-blg.bg
073/885273
073/885268
Контакти служители
Работно Време:
от 9.00 до 17.30 часа.

Връзки

Back to top