МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО
БЛАГОЕВГРАД

ПРОЕКТ BG05M2ОP001-2.011-0001 „ПОДКРЕПА ЗА УСПЕХ“

ОБЯВА МЕЖДУУЧИЛИЩНА ДЕЙНОСТ

Териториалният екип за управление на проект BG05M2OP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“ към РУО – Благоевград, Ви кани да присъствате на Междуучилищна дейност по проекта с участието на ученици от следните училища:

Трето ОУ „Братя Миладинови“, гр. Гоце Делчев

СУ „ Св. Св. Кирил и Методий“, с. Брезница

Второ ОУ „Гоце Делчев“, гр. Гоце Делчев

ОУ „П. Кр. Яворов“, с. Огняново

ОбУ “Св. Паисий Хилендарски“, с. Корница

СУ „Св. Св. Кирил и Методий“ с. Гърмен

Об.У ,,Петър Берон”, с .Лъжница

ОУ „Св. Паисий Хилендарски“, с. Горно Дряново

ОУ „ Христо Ботев“ с. Мусомища

ОбУ „Христо Ботев“, с. Дъбница

НПГ“Д. Талев“, гр. Гоце Делчев

Събитието ще се проведе на 24 юни 2022 година, от 11.00 часа в ОУ,,Христо Ботев“, с. Мусомища.

С Програмата може да се запознаете тук

ОБЯВА МЕЖДУУЧИЛИЩНА ДЕЙНОСТ

          Териториалният екип за управление на проект BG05M2OP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“ към РУО – Благоевград – Благоевград Ви кани да присъствате на Междуучилищно събитие по проекта с участието на ученици от следните училища:

СУ „Свети Климент Охридски”- с. Слащен

СУ “Никола Вапцаров“, гр. Хаджидимово

СУ „ Св. Паисий Хилендарски “, с. Абланица

СУ “Христо Ботев“, с. Вълкосел

СУ „Св. Св. Кирил и Методий“, Сатовча

ОУ “Гоце Делчев“, с. Беслен

ОУ “ Братя Миладинови“, с. Годешево

ОУ “Никола Вапцаров“, с. Копривлен

СУ „Христо Смирненски“-с. Кочан

 Събитието ще се проведе на 28 юни 2022 година, от 13.00 часа в СУ,, Никола Вапцаров“, гр. Хаджидимово.

С Програмата може да се запознаете тук

ОБЯВА  ЗА МЕЖДУУЧИЛИЩНА ДЕЙНОСТ

Териториалният екип за управление на проект BG05M2OP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“ към РУО – Благоевград – Благоевград Ви кани да присъствате на Междуучилищно събитие по проекта с участието на ученици от следните училища:

9. ОУ“ Пейо Яворов“ – Благоевград

11. ОУ“ Христо Ботев“ – Благоевград

4. ОУ „Димчо Дебелянов“ – Благоевград,

НХГ „Св.св. Кирил и Методий“– Благоевград,

ПГИ „Иван Илиев“ – Благоевград

БПГ „Ичко Бойчев“ – Благоевград

СУ „Св.св. Кирил и Методий“– – Симитли

СУ „Св.св. Кирил и Методий“– – с. Крупник

ОбУ„Св.св. Кирил и Методий“ – с. Долно Осеново.

Събитието ще се проведе на 23 юни 2022 година от 9.00 часа в 9. ОУ“ Пейо Яворов“ – Благоевград.

С Програмата може да се запознаете тук

 

ОБЯВА  ЗА МЕЖДУУЧИЛИЩНА ДЕЙНОСТ

Териториалният екип за управление на проект BG05M2OP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“ към РУО – Благоевград – Благоевград Ви кани да присъствате на Междуучилищно събитие по проекта с участието на ученици от следните училища:

ОУ,, Св. Св. Кирил и Методий“, с. Кавракирово

СУ ,,Св. Паисий Хилендарски“, с. Микрево

СУ,, Антон Попов“, гр. Петрич

I ОУ,, Кочо Мавродиев“, гр. Петрич

IV ОУ,, Христо Смирненски“, гр. Петрич

ПГМЕТ,, Юрий Гагарин“, гр. Петрич

ПГИТ,,Проф. д-р Асен Златаров“, гр. Петрич

ОУ,, Св. Св. Кирил и Методий“, с. Марикостиново

СУ ,,Васил Левски“, с. Коларово

ОУ „Братя Миладинови“, с. Кърналово

ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, с. Рупите

   Събитието ще се проведе на 28 юни 2022 година, от 09.00 часа в ОУ,,Св. Св. Кирил и Методий“, с. Кавракирово.

С Програмата може да се запознаете  тук

 

 

 

Ръководство

Началник:
Ивайло Златанов
Началник отдел АПФСИО: Красимира Тодорова
Началник отдел ОМДК:
Методи Попов

Местоположение

ул. "Тракия" № 2
гр. Благоевград
п.к 2700
България
Google Карта


За контакти

mail@ruo-blg.bg
073/885273
073/885268
Контакти служители
Работно Време:
от 9.00 до 17.30 часа.

Връзки

Back to top