МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО
БЛАГОЕВГРАД

Открит урок по английски език в Обединено училище „Васил Левски“, с.Юруково, общ.Якоруда

           На 08.05.2019 г. се проведе открит урок  в VІ клас в Обединено училище „Васил Левски“, с.Юруково, общ.Якоруда. Урокът по английски език в VІ клас беше воден от г-жа Айше Алимустафа, старши учител по английски език. Г-жа Айше Алимустафа беше организирала учебните дейности с употребата на проектна работа, ролеви игри, занимателни игри, работа по групи и по двойки, което да спомогне за усвояване на умения за реално общуване. Използва съвременни методи и техники като Kahoot, K-W-L Chart, 4 corners vocabulary, 3-2-1 activity problem tree.

          Добрите дадености, които има г-жа Алимустафа се използваха максимално в посока на подходящи образователни стратегии, методи и техники. Не само следи новостите, но и ги прилага на практика.

         След края на урока се проведе методическа дискусия с всички присъстващи учители. Присъстваха 13 учители от различни училища в община Якоруда и Белица. Г-жа Алимустафа представи участието си в платформата eTwinning, в проекти по Erasmus +, гражданско образование и програмите Aflatun.

Ръководство

Началник:
Ивайло Златанов
Началник отдел АПФСИО: Красимира Тодорова
Началник отдел ОМДК:
Методи Попов

Местоположение

ул. "Тракия" № 2
гр. Благоевград
п.к 2700
България
Google Карта


За контакти

mail@ruo-blg.bg
073/885273
073/885268
Контакти служители
Работно Време:
от 9.00 до 17.30 часа.

Връзки

Back to top