МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО
БЛАГОЕВГРАД

Обява за конкурс за заемане на длъжността „директор” на училища на територията на област Благоевград

На основание чл. 90, ал. 2 от Кодекса на труда, във връзка с чл. 217, ал. 5 от Закона за предучилищното и училищното образование, О Б Я В Я В А М 

Конкурс за заемане на длъжността „директор” на следните училища на територията на област  Благоевград:

 

ИМЕ НА УЧИЛИЩЕТО НАСЕЛЕНО МЯСТО ОБЩИНА ОБЛАСТ
ХІ ОУ „Христо Ботев“ Благоевград Благоевград Благоевград
ПГИТ „Проф. Асен Златаров“ гр.  Петрич Петрич Благоевград
ПГМЕТ „Юрий Гагарин“ гр.  Петрич Петрич Благоевград
ІІІ ОУ „Братя Миладинови“ гр. Гоце Делчев Гоце Делчев Благоевград
Об.У „Христо Ботев“ с. Дъбница Гърмен Благоевград

Обява за конкурс за заемане на длъжността „директор” на училища на територията на област Благоевград

Срок и място за подаване на документите:

Документите се подават от 14.01.2021 г. до 17.30 часа на 15.02.2021 г. вкл. в Регионалното управление на образованието – Благоевград, адрес: ул. „Тракия“ № 2. Лице за контакт: Здравка Тодорова – гл. специалист Човешки ресурси , тел: 073/88-52-70, мобилен телефон: 0889 60 60 75

ЗАЯВЛЕНИЕ за участие в конкурс за заемане на длъжността „директор” на общинско училище, държавно неспециализирано училище или държавен център за специална образователна подкрепа

ДЕКЛАРАЦИЯ за удостоверяване на обстоятелствата, съгласно обявлението за конкурс

Примерен списък на нормативната уредба, която кандидатите за заемане на длъжност „директор“ на общинските и държавните неспециализирани училища е необходимо да познават при встъпване в длъжност

Ръководство

Началник:
Ивайло Златанов
Началник отдел АПФСИО: Красимира Тодорова
Началник отдел ОМДК:
Методи Попов

Местоположение

ул. "Тракия" № 2
гр. Благоевград
п.к 2700
България
Google Карта


За контакти

mail@ruo-blg.bg
073/885273
073/885268
Контакти служители
Работно Време:
от 9.00 до 17.30 часа.

Връзки

Back to top