Информация относно възможността украински граждани да работят като учители в България в съответствие с придобитото в чужбина образование – тук