МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО
БЛАГОЕВГРАД

Уебинар, свързан с историята на Холокоста и антисемитизма, организиран от МОН и „Яд Вашем“ –  Мемориален  център за жертвите и героите на Холокоста на Държавата Израел, 18 – 21.10.2021 г.

                                                        ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ за изискванията за участие  в уебинар, свързан с историята на Холокоста и антисемитизма, организиран от МОН и „Яд Вашем“ –  Мемориален  център за жертвите и героите на Холокоста на Държавата Израел, 18 – 21.10.2021 г. Изисквания към кандидатите към момента на кандидатстване: Основни изисквания / Документи Да са правоспособни учители. / Копие…

Още

Свободно работно място за длъжността “учител, начален етап на основното образование” в БСУ “Д-р Петър Берон” гр. Прага Чешка република

Обява за свободно работно място за длъжността “учител, начален етап на основното образование” в БСУ “Д-р Петър Берон” гр. Прага Чешка република – тук…

Още

Конкурс „Ние, COVID-19 и Природата“

КЛАСИРАНЕ НА УЧЕНИЧЕСКИТЕ ТВОРБИ ОТ Областен ученически конкурс на тема: „Ние, COVID-19 и Природата“  Категории: РИСУНКА: ПЪРВА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА – от I – IV клас; № УЧАСТНИЦИ УЧИЛИЩЕ ВЪЗРАСТОВА ГРУПА КЛАСИРАНЕ 1 Фатме Мустафова  Хаджиева СУ “Св. св. Кирил и Методий” – гр. Белица Първа възр. група Първо място 2 Мария Димитра Константину Пириллис VIII…

Още

Обява за свободно работно място в БСУ “Христо Ботев” – гр. Прага, Чехия

Заповед № РД-09-1403/12.03.2021 г. на министъра на образованието и науката за обявяване на свободно място за длъжността “главен счетоводител” в Българско средно училище “Христо Ботев” – гр. Прага, Чехия…

Още

Обява за свободни работни места в БСУ Христо Ботев – гр. Братислава

Заповед № РД09-1353/30.06.2021 г. за обявяване на свободно място за длъжността „учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап (български език и литература)“ в БСУ Христо Ботев – гр. Братислава Заповед № РД09-1353/30.06.2021 г. за обявяване на свободно място за длъжността „учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап (биология и здравно образование и химия и опазване…

Още

Възстановяване на екосистемите

Възстановяване на екосистемите През годините Световният ден на околната среда се превърна в една от най-мащабните кампании, посветени на опазването на природата и в международна платформа за вдъхновение и промяна на световно ниво. От  5 юни започва Десетилетието на ООН за възстановяване на екосистемите, а  правителства, предприятията, организациите и гражданите се приканват да обединят усилия…

Още

ПРОЕКТ BG05M2ОP001-2.011-0001 „ПОДКРЕПА ЗА УСПЕХ“

График за  провеждане на обученията на педагогическите специалисти за прилагане на инструментариума за ранно идентифициране на ученици в риск от преждевременно напускане на образователната система и за диференциран подход при определяне на потребностите им от предоставяне на индивидуална подкрепа – тук…

Още

Безплатни уебинари за учители на тема „Психично здраве и професионално благополучие“ на 4 и 5 юни 2021 г.

По случай края на учебната година, за да зачете професионализма, трудолюбието и адаптивността на българския учител, фондация МУЗЕЙКО организира уебинари за педагогически специалисти на тема „Психично здраве и професионално благополучие“. Онлайн събитията се провеждат на две алтернативни дати: на 04.06.2021 г. (петък) от 17.00 до 18.30 часа и на 05.06. 2021г. (събота) от 10.00 до 11.30…

Още

Ръководство

Началник:
Ивайло Златанов
Началник отдел АПФСИО: Красимира Тодорова
Началник отдел ОМДК:
Методи Попов

Местоположение

ул. "Тракия" № 2
гр. Благоевград
п.к 2700
България
Google Карта


За контакти

mail@ruo-blg.bg
073/885273
073/885268
Контакти служители
Работно Време:
от 9.00 до 17.30 часа.

Връзки

Back to top