МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО
БЛАГОЕВГРАД

Начално училище „Св. Паисий Хилендарски“ гр. Банско рециклира

Седмица, посветена на рециклирането и ползите от него за околната среда.

Инициативи по класове, лекция на тема “Защо трябва да събирам разделно“, изработени кошове за разделно събиране на хартия от учениците на II – в клас, са само част от дейностите в НУ „Св. Паисий Хилендарски“ .

Днес бе подредена изложба „Начално училище „Св. Паисий Хилендарски“ рециклира“, направена с голямо творческо вдъхновение и оригиналност.

Гости при откриването на изложбата бяха г-н К. Атанасов – заместник кмет , г- К. Кожарев и г-жа Р. Цигорийна – представители на община Банско, г-жа П. Доневичина, г-жа Н. Ангелинина и г-жа Й. Дундова от Дирекция на НП „Пирин“.

Всеки ученик получи сертификат „Аз рециклирам“.

Всички изработени предмети ще намерят място в Посетителски център на НП „Пирин“.

Доброто сътрудничество с общината и НП „Пирин“ са полезни за училището, което възпитава бъдещите граждани на Банско и България.

« 2 на 2 »

Ръководство

Началник:
Ивайло Златанов
Началник отдел АПФСИО: Красимира Тодорова
Началник отдел ОМДК:
Методи Попов

Местоположение

ул. "Тракия" № 2
гр. Благоевград
п.к 2700
България
Google Карта


За контакти

mail@ruo-blg.bg
073/885273
073/885268
Контакти служители
Работно Време:
от 9.00 до 17.30 часа.

Връзки

Back to top