МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО
БЛАГОЕВГРАД

Национално състезание за икономисти на английски език 2021/2022 година

Плакат-състезание-по-АЕ-за-икономисти-2021-2022

В периода 20 април – 21 април 2022 се проведе заключителният етап на Националното състезание за икономисти на английски език, което за седма поредна година се осъществява в партньорство между Професионална гимназия по икономика „Иван Илиев” – Благоевград, Американския университет в България и с подкрепата на РУО Благоевград. За втора поредна година състезанието се проведе във виртуална среда чрез платформата ZOOM.

В III-я кръг на състезанието участие взеха 28 ученици в ХІ и ХІІ клас от  14 професионални гимназии по икономика и професионални гимназии с икономически специалности в страната.

При откриване на състезанието на 20.04.2022 г. приветствия към участниците и придружаващите ги учители направиха официалните гости г-жа Боряна Шалявска, директор на отдел „Прием на студенти“ Американски университет в България, проф. Тамара Тодорова, преподавател от департамент „Икономика“ на Американски университет в България, г-н Методи Попов, началник отдел „Организационно-методическа дейност и контрол“ в Регионално управление на образованието – Благоевград, и г-жа Ася Бояджиева-Пенкова – директор на ПГИ „Иван Илиев”.

След отправените приветствия г-жа Илиана Кадурина – член на комисията за оценяване на II-я кръг от състезанието, представи информация за представянето на 44-те ученици във втория кръг, в който бе поставена задача за разработване на есе на тема: „Висока инфлация – проблем и предизвикателство“. „Темата е изключително актуална и на комисията бе много интересно да види как младите хора разсъждават по този проблем и какви решения предлагат.

Комисията бе изключително удовлетворена, че много от вас владеят отлично икономическата терминология на английски език. Представяте аргументирани решения по посочената тема като инвестиране в злато, недвижими имоти, ценни книжа, криптовалута и други.

Най – важното, е че всички завършвате с оптимизъм и увереност, че ще се справим с това предизвикателство“.

В контекста на темата на есето госпожа Кадурина завърши изказването си с вдъхновяващата мисъл на  Хенри Дж. Кайзер: „Проблемите са възможности в работни дрехи“.

На 21.04.2022 г. се състоя заключителният етап от националното състезание за икономисти на английски език – представяне и защита на разработените бизнес идеи.

Компетентното жури в състав:

 • проф. Тамара Тодорова – преподавател от департамент по икономика в АУБ
 • инж. Антоанета Николова – старши експерт по професионално образование и обучение в РУО Благоевград
 • Йорданка Тренева – старши експерт по чужд език и майчин език в РУО Благоевград
 • Илиана Кадурина – старши учител теоретично обучение по икономически дисциплини в ПГИ „Иван Илиев“ – Благоевград
 • Татяна Куколева – представител на Търговско-промишлена палата – Благоевград

оценяваше разработените и защитени бизнес идеи на английски език на седемте екипа.

Победителите в III-я кръг на Националното състезание за икономисти на английски език 2022 са:

I място – екип 7 в  състав:

 1. Тома Крумов – ПГИ „Иван Илиев“ – гр. Благоевград
 2. Николай Кръстев– ПГИТ „Алеко Константинов“ – гр. Велинград
 3. Георгия Чолакова – ЗПГ „Климент Аркадиевич Тимирязев“ – гр. Сандански
 4. Румяна Алиосман – ПГ по транспорт и транспортен мениджмънт – гр. Казанлък

II място – екип 4  в състав:

 1. Георги Димитров – ПГИ „Карл Маркс“ – гр. Смолян
 2. Теодор Диманков – ПГИ „Иван Илиев“– гр. Благоевград
 3. Мария Семерджиева – НПГ „Димитър Талев“ – гр. Гоце Делчев
 4. Дениз Иванов – ПГИУ „Елиас Канети“ – гр. Русе

III място – екип 6 в състав:

 1. Мартин Венев – ПГИ – гр. Перник
 2. Ана Кременлиева – ЗПГ „Климент Аркадиевич Тимирязев“ – гр. Сандански
 3. Цветина Димитрушева – НПГ „Димитър Талев“ – гр. Гоце Делчев
 4. Катрин Петкова – НПГ „Димитър Талев“ – гр. Гоце Делчев

 

Участниците показаха солидни познания в сферата на икономиката, умения за презентиране, отлична чуждоезикова подготовка.

За участниците бе представена презентация на Американски университет в България от Златина Герова и Анна Спасова – координатори в отдел „Прием на студенти“.

С отговорната задача за координиране на провеждането и организиране на състезанието се заеха:

 • Нина Стоицова – заместник-директор по учебната дейност в ПГИ „Иван Илиев“,
 • Анета Панайотова– служител в отдел „Прием на студенти“ в АУБ.

 

 

 

 

Ръководство

Началник:
Ивайло Златанов
Началник отдел АПФСИО: Красимира Тодорова
Началник отдел ОМДК:
Методи Попов

Местоположение

ул. "Тракия" № 2
гр. Благоевград
п.к 2700
България
Google Карта


За контакти

mail@ruo-blg.bg
073/885273
073/885268
Контакти служители
Работно Време:
от 9.00 до 17.30 часа.

Връзки

Back to top