МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО
БЛАГОЕВГРАД

Национално външно оценяване

НАЦИОНАЛНИ ВЪНШНИ ОЦЕНЯВАНИЯ

Учебна 2021/2022 година

IV клас дата на изпита
Български език и литература 26 май 2022 г. начало 10:00 часа
Математика 27 май 2022 г. начало 10:00 часа
VІІ клас дата на изпита
Български език и литература 14 юни 2022 г., начало 10:00 часа
Математика 16 юни 2022 г., начало 10:00 часа
Чужд език (по желание на ученика) 17 юни 2022 г., начало 10:00 часа
X клас дата на изпита
Български език и литература 14 юни 2022 г., начало 09:00 часа
Математика 16 юни 2022 г., начало 09:00 часа
Чужд език (по желание на ученика) 17 юни 2022 г., по график в зависимост от нивото
Информационни технологии за измерване на дигитални компетентности по график в периода 20 – 22 юни 2022 г. /по желание на ученика/
ДОКУМЕНТИ

Заповед на министъра на образованието и науката за определяне на дати за провеждане на  изпитите от националните външни оценявания през учебната 2021/2022 година и графици на дейностите за организацията, провеждането и оценяването им https://mon.bg/upload/27601/zap1805_NVO_310821.pdf

НАРЕДБА № 11 от 1.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците https://www.mon.bg/upload/27986/nrbd11-2016_ocenjavane-izm24092021.pdf

Учебна 2020/2021 година

Запознаването на учениците и техните родители с оценените изпитни работи от НВО VІІ клас и НВО Х клас по български език и литература, по математика и по чужд език ще се осъществи в периода от 30.06.2021 г. до 02.07.2021 г. във времето от 8:30 часа до 18:30 часа в следните оценителски центрове:

Публикувано на 29.06.2021г.

Статистика за успеваемост за област Благоевград от проведените изпити НВО VІІ клас

Публикувано на 28.06.2021

 

НАЦИОНАЛНИ ВЪНШНИ ОЦЕНЯВАНИЯ

IV клас дата на изпита
Български език и литература 27 май 2021 г. начало 10:00 часа
Математика 28 май 2021 г. начало 10:00 часа
VІІ клас дата на изпита
Български език и литература 16 юни 2021 г., начало 09:00 часа
Математика 18 юни 2021 г., начало 09:00 часа
Чужд език (по желание на ученика) 17 юни 2021 г., начало 09:00 часа
X клас дата на изпита
Български език и литература 16 юни 2021 г., начало 08:00 часа
Математика 18 юни 2021 г., начало 08:00 часа
Чужд език (по желание на ученика) 17 юни 2021 г., начало 08:00 часа
Информационни технологии за измерване на дигитални компетентности по график в периода 11 – 15 юни 2021 г. /по желание на всеки ученик/
ДОКУМЕНТИ

Заповед № РД 09-2121/28.08.2020 г. на министъра на образованието и науката за определяне на дати за провеждане на  изпитите от националните външни оценявания през учебната 2020/2021 година и графици на дейностите за организацията, провеждането и оценяването им.

Наредба № 11 от 01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците

 

Ръководство

Началник:
Ивайло Златанов
Началник отдел АПФСИО: Красимира Тодорова
Началник отдел ОМДК:
Методи Попов

Местоположение

ул. "Тракия" № 2
гр. Благоевград
п.к 2700
България
Google Карта


За контакти

mail@ruo-blg.bg
073/885273
073/885268
Контакти служители
Работно Време:
от 9.00 до 17.30 часа.

Връзки

Back to top