МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО
БЛАГОЕВГРАД

Национално външно оценяване

НАЦИОНАЛНИ ВЪНШНИ ОЦЕНЯВАНИЯ

ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2023/2024 ГОДИНА

ДЕТАЙЛНА СТАТИСТИКА НА РЕЗУЛТАТИТЕ ПО БЕЛ И МАТЕМАТИКА ОТ НВО – VII КЛАС

Публикувани са резултатите от Националното външно оценяване след 7 клас.

Проверката става в системата https://infopriem.mon.bg с входящ номер и идентификационен код.

Съобщение:

Запознаването на учениците и техните родители с оценените изпитни работи от изпитите от НВО VІІ клас по български език и литература, по математика и по чужд език ще се осъществи на 02.07.2024 г., 03.07.2024 г. и 04.07.2024 г. включително във времето от 9:00 часа до 18:30 часа.

Местата, в които ще бъде организирано запознаването в електронна среда с оценените изпитни работи от НВО VІІ клас по български език и литература, по математика и по чужд език, са, както следва:

клас Учебен предмет Оценителски център
VІІ клас Български език и литература Осмо СУ „Арсени Костенцев“, Благоевград
VІІ клас Математика Трето ОУ „Димитър Талев“, Благоевград
VІІ клас Чужд език Второ ОУ „Димитър Благоев“, Благоевград

Запознаването с оценената индивидуална работа на ученика от НВО по БЕЛ, по математика и по чужд език става в присъствие на член на РКПОИР и родител.

Учениците и родителите удостоверяват самоличността си с документ за самоличност.

Ученикът и неговият родител виждат сканираната и оценена изпитна работа с присъдени точки за всеки един отговор;

Сканираното изображение не може да бъде снимано, записвано, отпечатвано и изнасяно от залата.

 

 

Дати за провеждане на изпитите от националните външни оценявания:

 

IV клас дата на изпита
Български език и литература 27 май 2024 г. начало 10:00 часа
Математика 28 май 2024 г. начало 10:00 часа
VІІ клас дата на изпита
Български език и литература 19 юни 2024 г., начало 09:00 часа
Математика 21 юни 2024 г., начало 09:00 часа
Чужд език (по желание на ученика) 20 юни 2024 г., начало 09:00 часа
X клас дата на изпита
Български език и литература 10 юни 2024 г., начало 08:00 часа
Математика 12 юни 2024 г., начало 08:00 часа
Чужд език (по желание на ученика) 11 юни 2024 г., по график в зависимост от нивото
Информационни технологии за измерване на дигитални компетентности(по желание на ученика) 14 юни 2024 г., по график в две сесии – 9,00 и от 14,30 часа

Документи:

  Заповед № РД09-2050/28.08.2024 г. на министъра на образованието и науката за определяне на дати за провеждане на  изпитите от националните външни оценявания през учебната 2023/2024 година и графици на дейностите за организацията, провеждането и оценяването им.

  Наредба № 11 от 1 септември 2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците

 

Учебна 2022/2023 година

Запознаването на учениците и техните родители с оценените изпитни работи от изпитите от НВО VІІ клас и НВО Х клас по български език и литература, по математика и по чужд език ще се осъществи на 29.06.2023 г., 30.06.2023 г. и 03.07.2023 г. включително във времето от 9:00 часа до 18:30 часа. Местата, в които ще бъде организирано запознаването в електронна среда с оценените изпитни работи от НВО VІІ клас и НВО Х клас по български език и литература, по математика и по чужд език са както следва:

клас Учебен предмет Оценителски център
VІІ клас Български език и литература Осмо СУ „Арсени Костенцев“, Благоевград
Х клас Български език и литература Осмо СУ „Арсени Костенцев“, Благоевград
VІІ клас Математика Трето ОУ „Димитър Благоев“, Благоевград
Х клас Математика Трето ОУ „Димитър Благоев“, Благоевград
VІІ клас Чужд език Второ ОУ „Димитър Благоев“, Благоевград
Х клас Чужд език Второ ОУ „Димитър Благоев“, Благоевград

 

Детайлна статистика – НВО 7 клас

 Бълграски език и литература

 математика

 Български език и литература и математика

                                                                                                                                        (публ. 28.06.2023 г.)

Детайлна статистика – НВО 10 клас

 Бълграски език и литература

 математика

Български език и литература и математика

                                                                                                                                             (публ. 28.06.2023 г.)

НА ВНИМАНИЕТО НА УЧЕНИЦИТЕ, ОБУЧАВАЩИ СЕ В УЧИЛИЩА НА ЧУЖДИ ДЪРЖАВИ

В съответствие с разпоредбите на чл. 51а. от Наредба № 11 от 01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците с цел кандидатстване в VIII клас на места, определени по държавния план-прием в обединените и средни училища, профилираните и професионални гимназии, на изпитите от национално външно оценяване в края на VII клас може да се явяват и ученици от училища на чужди държави, които в годината на провеждането им се обучават в клас, съответстващ на VII клас в България.

До 10 януари 2023 година учениците следва да подадат заявление за явяване на изпит до Регионално управление на образованието в областта, в която в която ще кандидатстват.

Изпитите се полагат по реда и условията на национално външно оценяване в края на VII клас, в училище определено от началника на съответното Регионално управление на образованието.

ДОКУМЕНТИ

Заповед № РД 09-4065/30.08.2022 г. на министъра на образованието и науката за определяне на дати за провеждане на  изпитите от националните външни оценявания през учебната 2022/2023 година и графици на дейностите за организацията, провеждането и оценяването им.

Наредба № 11 от 01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците

НАЦИОНАЛНИ ВЪНШНИ ОЦЕНЯВАНИЯ

ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА

IV клас дата на изпита
Български език и литература 29 май 2023 г. начало 10:00 часа
Математика 30 май 2023 г. начало 10:00 часа
VІІ клас дата на изпита
Български език и литература 13 юни 2023 г., начало 09:00 часа
Математика 16 юни 2023 г., начало 09:00 часа
Чужд език (по желание на ученика) 14 юни 2023 г., начало 09:00 часа
X клас дата на изпита
Български език и литература 13 юни 2023 г., начало 11:00 часа
Математика 16 юни 2023 г., начало 11:00 часа
Чужд език (по желание на ученика) 14 юни 2023 г., по график в зависимост от нивото
Информационни технологии за измерване на дигитални компетентности(по желание на ученика) 19 юни 2023 г., по график в две сесии – 8,30 и от 14,30 часа

 

 

Учебна 2021/2022 година

Важно!

Всички основни, обединени, средни училища, профилирани и професионални гимназии на територията на област Благоевград са определени със заповед на началника на РУО – Благоевград, да приемат заявленията и документите за участие в класирането за прием на ученици в VIII клас по утвърдения държавен план-прием за учебната 2022/2023 г. в неспециализираните училища на територията на областта.

Работно време на служителите, които приемат и въвеждат заявленията и документите, е както следва:

За участие в първи етап на класиране:

  • 07.2022 г. – от 08.00 до 18.00 часа;
  • 07.2022 г. – от 08.00 до 18.00 часа;
  • 07.2022 г. –  от 08.00 до 18.00 часа.

За участие в трети етап на класиране:

–  26.07.2022 г. – от 08.00 до 18.00 часа;

–  27.07.2022 г. – от 08.00 до 18.00 часа;

Инструкция за Online кандидатстване след VII клас тук

 

Важно!!!

Запознаването на учениците и техните родители с оценените изпитни работи от изпитите от НВО VІІ  и  X клас  по български език и литература, по математика и по чужд език ще се осъществи в периода от 28.06.2022 г. до 30.06.2022 г. във времето от 9:00 часа до 18:30 часа в следните оценителски центрове:

 

изпит от НВО по: оценителски център
Български език и литература Осмо СУ „Арсени Костенцев“, Благоевград
Математика Трето ОУ „Димитър Благоев“, Благоевград
Чужд език Второ ОУ „Димитър Благоев“, Благоевград

 

Статистика за успеваемост за област Благоевград от проведените изпити НВО VІІ клас 

Статистика за успеваемост за област Благоевград от проведените изпити НВО X клас 

IV клас дата на изпита
Български език и литература 26 май 2022 г. начало 10:00 часа
Математика 27 май 2022 г. начало 10:00 часа
VІІ клас дата на изпита
Български език и литература 14 юни 2022 г., начало 10:00 часа
Математика 16 юни 2022 г., начало 10:00 часа
Чужд език (по желание на ученика) 17 юни 2022 г., начало 10:00 часа
X клас дата на изпита
Български език и литература 14 юни 2022 г., начало 09:00 часа
Математика 16 юни 2022 г., начало 09:00 часа
Чужд език (по желание на ученика) 17 юни 2022 г., по график в зависимост от нивото
Информационни технологии за измерване на дигитални компетентности по график в периода 20 – 22 юни 2022 г. /по желание на ученика/
ДОКУМЕНТИ

Заповед на министъра на образованието и науката за определяне на дати за провеждане на  изпитите от националните външни оценявания през учебната 2021/2022 година и графици на дейностите за организацията, провеждането и оценяването им https://mon.bg/upload/27601/zap1805_NVO_310821.pdf

НАРЕДБА № 11 от 1.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците https://www.mon.bg/upload/27986/nrbd11-2016_ocenjavane-izm24092021.pdf

Учебна 2020/2021 година

Запознаването на учениците и техните родители с оценените изпитни работи от НВО VІІ клас и НВО Х клас по български език и литература, по математика и по чужд език ще се осъществи в периода от 30.06.2021 г. до 02.07.2021 г. във времето от 8:30 часа до 18:30 часа в следните оценителски центрове:

Публикувано на 29.06.2021г.

Статистика за успеваемост за област Благоевград от проведените изпити НВО VІІ клас

Публикувано на 28.06.2021

 

НАЦИОНАЛНИ ВЪНШНИ ОЦЕНЯВАНИЯ

IV клас дата на изпита
Български език и литература 27 май 2021 г. начало 10:00 часа
Математика 28 май 2021 г. начало 10:00 часа
VІІ клас дата на изпита
Български език и литература 16 юни 2021 г., начало 09:00 часа
Математика 18 юни 2021 г., начало 09:00 часа
Чужд език (по желание на ученика) 17 юни 2021 г., начало 09:00 часа
X клас дата на изпита
Български език и литература 16 юни 2021 г., начало 08:00 часа
Математика 18 юни 2021 г., начало 08:00 часа
Чужд език (по желание на ученика) 17 юни 2021 г., начало 08:00 часа
Информационни технологии за измерване на дигитални компетентности по график в периода 11 – 15 юни 2021 г. /по желание на всеки ученик/
ДОКУМЕНТИ

Заповед № РД 09-2121/28.08.2020 г. на министъра на образованието и науката за определяне на дати за провеждане на  изпитите от националните външни оценявания през учебната 2020/2021 година и графици на дейностите за организацията, провеждането и оценяването им.

Наредба № 11 от 01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците

 

Ръководство

Началник:
Ивайло Златанов
Началник отдел АПФСИО: Красимира Тодорова
Началник отдел ОМДК:
Методи Попов

Местоположение

ул. "Тракия" № 2
гр. Благоевград
п.к 2700
България
Google Карта


За контакти

mail@ruo-blg.bg
073/885273
073/885268
Контакти служители
Работно Време:
от 9.00 до 17.30 часа.

Връзки

Back to top