МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО
БЛАГОЕВГРАД

Клуб “Училището работилница за откриване и развитие на дарбите” – участие в детски фестивал „Отворено сърце“

Ученици от клубовете по проект „Училището работилница за откриване и развитие на дарбите“, финансиран от ЦОИДУЕМ, придружени от своите ръководители, учители и родители взеха участие в 18 – тия детски фестивал „Отворено сърце“, 9-10 юни 2023 г. в гр. Велико Търново, организиран от Център за междуетнически диалог и толерантност „Амалипе“, с подкрепата на Община Велико Търново.

Изпълненията на мажоретната група и Янис Лиманов завладяха публиката и журито. Освен грамота за отлично представяне, СУ „Св. Св. Кирил и Методий“, с. Гърмен получи Специалната награда на Община Велико Търново за цялостната работа на училището, за всички положени усилия и постигнати резултати.

Участието ни имаше две основни цели:

  • едната е насочена към децата от мнозинството и е свързана с повишаване на тяхната информираност за културата на децата от малцинствата
  • втората цел е свързана с приближаването на училището до семейството чрез фолклора.

Това наше участие ще стимулира ученическата активност, ще повиши толерантността и интереса към културната различност, ще повиши самочувствието на учениците и ще спомогне предотвратяване отпадането от училище на ромските деца.

Използването на иновативни и привлекателни форми на работа с деца, ученици и родители в уязвимо положение от етнически малцинства ще доведе до преодоляване на натрупани социално-педагогически дефицити в резултат на въздействие на маргинализирана семейна и общностна среда.

 

Ръководство

Началник:
Ивайло Златанов
Началник отдел АПФСИО: Красимира Тодорова
Началник отдел ОМДК:
Методи Попов

Местоположение

ул. "Тракия" № 2
гр. Благоевград
п.к 2700
България
Google Карта


За контакти

mail@ruo-blg.bg
073/885273
073/885268
Контакти служители
Работно Време:
от 9.00 до 17.30 часа.

Връзки

Back to top