МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО
БЛАГОЕВГРАД

Класиране на кандидатите от конкурс за длъжността „старши експерт по физическо възпитание и спорт ” в отдел „Организационно-методическа дейност и контрол“(ОМДК), Регионално управление на образованието (РУО) – Благоевград

Класиране на кандидатите от конкурс за длъжността „старши експерт по физическо възпитание и спорт ” в отдел „Организационно-методическа дейност и контрол“(ОМДК), Регионално управление на образованието (РУО) – Благоевград – тук

Ръководство

Началник:
Ивайло Златанов
Началник отдел АПФСИО: Красимира Тодорова
Началник отдел ОМДК:
Методи Попов

Местоположение

ул. "Тракия" № 2
гр. Благоевград
п.к 2700
България
Google Карта


За контакти

mail@ruo-blg.bg
073/885273
073/885268
Контакти служители
Работно Време:
от 9.00 до 17.30 часа.

Връзки

Back to top