МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО
БЛАГОЕВГРАД

Демонстрационен практически урок с ученици от специалност „Графичен дизайнер“ в Пето средно училище „Георги Измирлиев“ – Благоевград

Преди 4(четири) години Пето средно училище „Георги Измирлиев“ – Благоевград, следвайки принципа си да бъде новаторско, да отговаря на нуждите на съвремието и интересите на младите хора, обявява и реализира прием на ученици по професията „Графичен дизайн“, специалност „Графичен дизайнер“.

И оттогава до днес учениците от тези паралелки правят стъпки в  овладяването на тази професия – интересна, модерна, търсена, даваща възможност за успешна реализация.

На 22 март 2023 г. ученици от 10 и 11 клас, обучаващи се в тази специалност, под ръководството на учителите г-жа Миглена Янева, г-жа Мариела Насина, г-жа Нели Милушева –Мраценкова – старши учители по ИТ  и  по учебния предмет „Учебна практика по специалността – специфична професионална подготовка“ и ръководители на производствената практика в открит урок представиха овладените от учениците знания  и практическото приложение на всички техники по графично проектиране и представяне чрез програмни продукти като:  Adobe Illustrator, Photoshop, InDesign, без  софтуер като Adobe Illustrator, визуалното изкуство не би могло да достигне до нас.

Учениците от 10 и 11 клас демонстрираха увереност в работата си с този програмен продукт, който е един от най-сложните инструменти, използвани от дизайнерите. Учениците от 11 клас, които тази година изучават предпечатна подготовка, представиха печатни продукти изработени в InDesignсофтуера за професионално оформление на различни печатни произведения, като визитни картички, брошури, списания и много други.

В учебната зала (рекламно студио) бяха изложени изработени от учениците – книги, рекламни брошури, визитки, лога, брандирани тениски и чанти, рисунки с графичен таблет и др.

Основната цел на урока е учениците да демонстрират усвоените професионални компетенции, знания, умения и креативност.

Виктория Димитрова от 11.клас запозна осмокласниците с всички стъпки и етапи  в създаването на своята книга за „Замърсяването на природата и ефектът върху здравето на хората“, спечелил първо място на конкурс на „Европа директно“, проектът е разработен самостоятелно от ученичката, като са подбрани подходящи програмни продукти,  създадени са илюстрациите, избрана е подходяща цветова схема и шрифтове. Текста е набран в редактора за предпечатна подготовка и са подредени графичните обекти. След подготовката и запазването в правилен формат за печат е предоставен за отпечатване в Благоевградска рекламна агенция.

Емилия Люнгова от 10. клас   и Живко Кунгалов от 11.клас  демонстрираха процеса на „производство“ при брандиране на облекло, сувенирни чаши и чанти. Учениците предварително бяха създали векторни изображения с програмата Adobe Illustrator, след което ги бяха запазили  в подходящ формат. Обърнаха изображенията огледално и ги отпечатаха на сублимиционна хартия, чрез специален сублимационен принтер. В часа учениците демонстрираха как се извършва печата и как се осъществява трансфера на изображенията от сублимационната хартия върху текстилна чанта и върху чаша чрез изпичането на продуктите в термопреса.

В урока беше приложен компетентностният подход. Демонстрирано беше практическото приложение на наученото.

В хода на урока беше осъществена междупредметна връзка с предприемачеството – какво трябва да знаят и могат, когато създават собствена фирма с този предмет на дейност,  с информационни технологии, български език и литература.

Беше засегната и темата за авторското право.

Учениците демострираха уверена работа с програмни продукти,  със сублимационен принтер и хартия и др.

Ръководство

Началник:
Ивайло Златанов
Началник отдел АПФСИО: Красимира Тодорова
Началник отдел ОМДК:
Методи Попов

Местоположение

ул. "Тракия" № 2
гр. Благоевград
п.к 2700
България
Google Карта


За контакти

mail@ruo-blg.bg
073/885273
073/885268
Контакти служители
Работно Време:
от 9.00 до 17.30 часа.

Връзки

Back to top