МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО
БЛАГОЕВГРАД

Втори фестивал на природните науки и математиката „Глобални екологични проблеми – цената на истината” в VII СУ „Кузман Шапкарев“ – Благоевград

Втори фестивал на природните науки и математиката „Глобални екологични проблеми – цената на истината” в VII СУ „Кузман Шапкарев“ – Благоевград

Вдъхновени от идеята да намерят начин със скромния си принос да допринесат частичка за решаване на глобалните екологични проблеми на планетата, ученици и учители търсиха цената на истината във втория фестивал на природните науки и математиката, който традиционно се провежда в VII СУ „Кузман Шапкарев“ – Благоевград. Уникалното по рода си събитие предизвика голям интерес сред образователни специалисти, представители на академичната общност, редица други институции, местната изпълнителна власт.
Присъстващите се насладиха на тримерен урок по химия, физика и биология „Глобални екологични проблеми – цената на истината”, който по впечатляващ начин съчета интегритета на науките чрез платформата mozaBOOK на три дисплея. Така, внедрявайки новите технологии в образователния процес, учителите от природо-математическия цикъл преподават едновременно и запалват искрата на любовта към този сложен, но вълшебен свят на STEM науките. Използвайки уникална цифрова библиотека с научни публикации, преподавателите Валентина Димитрова – по физика, д-р Илияна Янева – по химия, и Румяна Икономова – по биология, споделиха стремежа на еколозите за една по-чиста и по-зелена планета, в която човекът със своите действия да не нарушава естествените природни връзки и взаимоотношения. Урокът, възпитаващ в екологична култура, започна с важните и сложни проблеми от гледна точка на химията, от които зависи бъдещето на идните поколения. С универсални илюстрации и анимации участниците се потопиха в намаляващата концентрация на озон в атмосферата – т. нар. изтъняване на озоновия слой (озонови дупки). Д-р Ил. Янева акцентира и на основните процеси, протичащи в озоносферата, както и замърсителите на въздуха, които са отговорни за този необратим процес.
Домакините и гостите във фестивала се пренесоха в замърсената атмосфера с отровния серен диоксид, (главно от комините на ТЕЦ, където се изгарят въглища, съдържащи сяра) и азотните оксиди, (които се образуват в двигателите с вътрешно горене под действие на висока температура). Двата киселинни оксида показват причината за киселинните дъждове и тяхното неблагоприятно влияние върху сладководните екосистеми (реки, езера), почва и дърветата в горите, които губят листата си.
По елегантен начин чрез преход във физичното поле на проблематиката се повиши интересът на учениците, като на втория интерактивен дисплей бяха представени процесите на прекомерното затопляне и парниковият ефект и се извеждат причините и следствията от повишаване на парниковите газове (СО2).
Чрез интерактивното съдържание на платформата учителят по биология Р. Икономова анализира застрашителните мащаби на замърсяването на атмосферата и сериозната опасност за климатичното равновесие и показа кои са причините, които ще доведат до обедняване на разнообразието на флората и фауната и как влошаването на условията на средата в големите градове водят до нежелателни последствия за здравето на хората, както и на останалите живи организми. Логично се стигна до изводите, че повече от наложително е всички ние да се научим да живеем в единомислие спрямо запазването на нашие общ дом!
Не по-малко атрактивно бе и представянето на млади учени от катедрата по химия на Природо-математическия факултет на ЮЗУ „Н.Рилски“, които предизвикаха истински възторг и бурни емоции с умелото демонстриране на опити и фокуси от химията като наука на ЧУДЕСАТА.
Презентацията „Рециклиране. Ползи от рециклирането“ доказа, че учениците могат да се превърнат в истински изследователи. Участниците в клуба „Малки изследователи“ и клуб „Химията – наука на чудесата“ представиха своите тематични макети, като изведоха решения и съвети как да пестим електроенергия. Драматизация по „Приказка за любовта между скалата и водата“, състезателна игра, прекрасен музикален поздрав, поднесен от талантливата шестокласничка Константина Димитрова също допринесоха за това фестивалът да се превърне в истински празник.

Наред със забавленията учениците на VII СУ показаха и изключително задълбочени знания и подготовка по химия, физика и биология. Разделени на четири отбора – „Нютон”, „Менделеев” „Дарвин” , „Питагор“, те се изявиха в състезателна игра-викторина по природни науки и без проблем се справиха със задачите, изискващи аналитично и алгоритмично мислене.
В отговор на очакванията на обществото и МОН да се намери най-подходящото съчетание на „Образование с наука“, за да се мотивира днешното поколение да учи повече природни науки и математика, училището домакин бе поканило като специални гости своите партньори от Института по космически изследвания и технологии към БАН (ИКИТ). Учените проф. д.т.н. Гаро Мардиросян, проф. д.т.н. Димитър Димитров, доц. д-р Лъчезар Филчев, доц. д-р Ива Иванова изнесоха лекции на тема “Изучаване на природни бедствия и екологични катастрофи от Космоса“ с учените от 8 до 12 клас на училището, като ще продължат своето гостуване и през следващата седмица.
Практическото приложение на трудните STEM науки получи най-яркото си доказателство в защитата на уникалните проекти, изработени от над 20 отбора -ученици от VII СУ и гости 68 СУ “Акад. Николай Обрешков” – София. Това бе и най-трудната за оценяване категория, поради уникалността на всеки един от над 20-те проекти с оригинален замисъл. Журито с председател старши експерта по природни науки в Регионалното управление на образованието в Благоевград Анета Стоянова бе изключително затруднено да отличи само три от прекрасните творби на учениците, изложени в новата зала „Орфей“ в училището. В крайна сметка първо място заслужи третокласничката Дея Михалкова с разработката си „Прости енергийни решения за чиста природа”, втора награда заслужи Александър Дралев от 5 клас с проект „Воден град”,а трети се нареди макетът на грипен вирус, създаден от ученици от столичното 68 СУ.

На финала на празника директорът на VII СУ д-р Лилия Стоянова поздрави всички участници и награди най-добре представилите се, като благодари на учителите.
Тя връчи и специален благодарствен плакет на колежката си директор на 68 СУ Румяна Парцова. „Д-р Стоянова, благодарим Ви за атмосферата, която създадохте. Заедно можем повече, защото правим всичко, което държавната политика изисква със сърце и душа“, обърна се към директора на VII СУ Р. Парцова и подчерта, че партньорството между двете образователни институции не е приумица, а плод на дългогодишно сътрудничество между двамата директори. Гостите от БАН предадоха специалните поздрави на космонавта Александър Александров, който поради заминаване в чужбина не успя да присъства лично, но обеща да уважи следващото издание.

Самият фестивал е ярко доказателство, че иновативните подходи в преподаването в училищното образование са верният път за овладяване на ключови компетентности, които са в основата на гражданското самосъзнание, на адаптивността към процесите за оцеляване и опазване на природата и живота на Земята.
Основният призив, че има начин за борба с екологичните проблеми, бе въплътен в посланията на всички участници, които се обединиха около каузата да работят заедно за един по-добър живот на Земя.

Ръководство

Началник:
Ивайло Златанов
Началник отдел АПФСИО: Красимира Тодорова
Началник отдел ОМДК:
Методи Попов

Местоположение

ул. "Тракия" № 2
гр. Благоевград
п.к 2700
България
Google Карта


За контакти

mail@ruo-blg.bg
073/885273
073/885268
Контакти служители
Работно Време:
от 9.00 до 17.30 часа.

Връзки

Back to top