МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО
БЛАГОЕВГРАД

Безопасност на движението по пътищата (БДП)

План за действие 2021 година за БДП на РУО Благоевград

Система мерки за БДП в РУО Благоевград

Информация по чл. 8, ал. 1, т. 1 – 9

Отчет РУО-План за действие 2020

ИНФОРМАЦИОННА КАРТА за отчитане състоянието на възпитанието и обучението по Безопасност на движението по пътищата (БДП) на децата в детските градини и на учениците от І до ХІІ клас за РУО- Благоевград

Система за организация и управление на дейностите, свързани с възпитанието и обучение по безопасност на движението по пътищата (БДП) в системата на предучилищното и училищното образование

Стратегия на МОН за изпълнение на Националната стратегия на Република България за подобряване БДП за периода 2011-2020 г.

Мерки и дейности по безопасност на движението по пътищата през зимния сезон

Деца пешеходци

Скейтборд и ролери

В автомобила

ИНФОРМАЦИОННА КАРТА за отчитане състоянието на възпитанието и обучението по Безопасност на движението по пътищата (БДП) на децата в детските градини и на учениците от І до ХІІ клас за РУО- Благоевгра

Ръководство

Началник:
Ивайло Златанов
Началник отдел АПФСИО: Красимира Тодорова
Началник отдел ОМДК:
Методи Попов

Местоположение

ул. "Тракия" № 2
гр. Благоевград
п.к 2700
България
Google Карта


За контакти

mail@ruo-blg.bg
073/885273
073/885268
Контакти служители
Работно Време:
от 9.00 до 17.30 часа.

Връзки

Back to top